Yhtenä Hollo-instituutin toiminnan muodoista ovat tutkimussymposiumit.

Hollo-Instituutin tutkimussymposium

Taide meissä – toiminta, eleet, tunteet ja kuvittelu

Art within Us – Action, Gestures, Emotions and Imagination

Jyväskylän yliopisto – University of Jyväskylä

8.–9.11.2018

 

Ohjelma tästä/Program available here.

 

Hollo-Instituutin tutkimussymposium

Havahtumisia – Taidekasvatuksen tulevaisuuden suuntia viitoittamassa

Taideyliopiston Teatterikorkeakoulu

12.–13.10.2017

Hollo-Instituutin 7. kansainvälinen symposium kokoaa yhteen taiteen ja pedagogiikan toimijoita ja tutkijoita. Symposiumissa kysytään, miten ja millä ehdoilla taidekasvatus voi vaalia demokratiaa, sosiaalista oikeudenmukaisuutta, sivistystä ja kestävää elämäntapaa. Voisiko taidekasvatus toimia aktiivisemmin yhteiskunnallisen keskustelun herättäjänä ja tuottaa luovia ratkaisuja nykyajan visaisiin ongelmiin ja tulevaisuuden haasteisiin?

 

Symposiumin muita teemoja ovat taiteiden välinen pedagogiikka, taidepedagogiikan uudet kontekstit, monialainen yhteistyö, laajentuvat ammatilliset roolit ja tehtävänkuvat sekä esityksen ja esittävän taiteen monet muodot ja tehtävät. Keskustelun käynnistäjinä ovat taidekasvatuksen professori Charles Garoian (Penn State University, USA) ja apulaisprofessori Sruti Bala (Amsterdamin yliopisto).

 

Symposiumin kielet ovat suomi ja englanti.

 

Järjestäjät:

Hollo-Instituutti

Taideyliopisto

ArtsEqual, The Arts as Public Service: Strategic Steps towards Equality

Tieteellisten seurain valtuuskunta on tukenut Hollo-symposiumia.

 

Ohjelma

Ohjelma ladattavissa tästä.

 

Ilmoittautumiset: https://www.lyyti.in/Havahtumisia

 

Huom! Taideyliopiston opiskelijat ja henkilökunta:

Mikäli akatemiasi maksaa osallistumismaksun, pyydäthän sisäisen ilmoittautumislinkin osoitteesta hollo2017@uniarts.fi.

 

Lisätietoa: hollo2017@uniarts.fi

 

Charles Garoian

Charles Garoian is professor of art education at Penn State University. He has performed, lectured, and conducted workshops in festivals, galleries, museums, and university campuses in the United States and internationally. Based on the critical strategies of performance art, his teaching focuses on exploratory, experimental, and improvisational art making processes in visual art studio and art education courses. In addition to his scholarly articles featured in leading journals on art and education, Garoian is the author of Performing Pedagogy: Toward an Art of Politics (1999); co-author of Spectacle Pedagogy: Art, Politics, and Visual Culture (2008); and, The Prosthetic Pedagogy of Art: Embodied Research and Practice (2013); all three volumes published by The State University of New York Press.

 

Sruti Bala

Sruti Bala is Assistant Professor in Theatre and Performance Studies at the University of Amsterdam. She teaches courses in the BA and MA programmes focusing on theatre and performance theories, art and activism, translation in performance and participatory art and has a longstanding interest in performance pedagogy. Recent publications include: International Performance Research Pedagogies: Towards an Unconditional Discipline (co-ed. with Milija Gluhovic, Hanna Korsberg, Kati Röttger; Palgrave Macmillan, 2017); The Global Trajectories of Queerness: Re-Thinking Same-Sex Politics in the Global South (co-ed. with Ashley Tellis, Brill/Rodopi 2015); ‘Humorous Approaches to Art and Activism in Conflict’ (special issue of European Journal of Humour Research co-ed. with Veronika Zangl, 2015) and The Gestures of Participatory Art (forthcoming Manchester University Press, 2018).

 

Hollo-Instituutti on taideyliopistojen pedagogisten laitosten yhteistyöstä syntynyt yhteenliittymä, johon kuuluu myös tiedeyliopistojen taidekasvatuksen yksiköitä. Hollo-Instituutin tavoitteena on edistää taiteiden pedagogista tutkimusta ja vahvistaa taidepedagogiikan yhteiskunnallista vaikuttavuutta. www.hollo-instituutti.fi

 

Taideyliopiston muodostavat Kuvataideakatemia, Sibelius Akatemia ja Teatterikorkeakoulu.Taideyliopiston Teatterikorkeakoulun tanssin ja teatterin opettamisen maisteriohjelmat vastaavat tanssi- ja teatterialojen pedagogisesta koulutuksesta ja kehittämisestä. www.uniarts.fi

 

ArtsEqual, The Arts as Public Service: Strategic Steps towards Equality on Taideyliopiston koordinoima, monitieteinen tutkimushanke (2015–2020). Se on yksi Suomen historian suurimmista taiteiden ja taidepedagogiikan tutkimushankkeista. Hankkeen keskeisenä ajatuksena on Taiteen ei tarvitse olla vain harvojen etuoikeus. Entä jos se olisikin kaikille kuuluva peruspalvelu? www.artsequal.fi

 

***

 

 

Research Symposium of the Hollo Institute

Back to Senses – Exploring Future Directions of Arts Education

 

University of the Arts Helsinki, Theatre Academy

October 12–13, 2017

 

The symposium is an opportunity to share and collaborate within a broad theme that highlights the future directions of arts education. The event emphasizes collaboration across disciplinary, institutional and professional borders, across methodologies and art forms. It brings together practitioners and researchers from various fields.

The symposium will open up the theme with for example the following questions: how can arts education work as an opportunity to alternative prospects to the future? How do participation, belonging and togetherness produce new cultural and social activism? How and on what conditions can arts education cherish democracy, social justice, culture and sustainable lifestyle? Could arts education take a stronger role in awakening discussion on the wicked problems in society right now and in the future? Could it produce creative solutions, as well?

 

Other themes in the symposium are pedagogy between the arts, new contexts in arts pedagogy, cross-sectoral cooperation, new extending professional roles, and multiple forms and tasks of performance and performing arts. The symposium will be set in motion by two invited presenters: Professor of Art Education Charles Garoian (Penn State University, USA) and Assistant professor in Theatre and Performance Studies Sruti Bala (University of Amsterdam, Netherlands).

 

The languages of the symposium are English and Finnish.

 

Organizers:

Hollo Institute

University of the Arts Helsinki

ArtsEqual, The Arts as Public Service: Strategic Steps towards Equality

Hollo Symposium is supported by the Federation of Finnish Learned Societies.

 

Program

Download program here.

 

Registration: https://www.lyyti.in/Havahtumisia

 

Note: Uniarts Helsinki staff members & Uniarts Helsinki students:

If your department/employer will cover your registration, please contact us at hollo2017@uniarts.fi before registering – You will get an internal Uniarts registration link. Thank you for your collaboration!

 

Inquiries: hollo2017@uniarts.fi

 

 

Charles Garoian

Charles Garoian is professor of art education at Penn State University. He has performed, lectured, and conducted workshops at festivals, galleries, museums, and university campuses in the United States and internationally. Based on the critical strategies of performance art, his teaching focuses on exploratory, experimental, and improvisational art making processes in visual art studio and art education courses. In addition to his scholarly articles featured in leading journals on art and education, Garoian is the author of Performing Pedagogy: Toward an Art of Politics (1999); co-author of Spectacle Pedagogy: Art, Politics, and Visual Culture (2008); and The Prosthetic Pedagogy of Art: Embodied Research and Practice (2013); all three volumes published by The State University of New York Press.

 

Sruti Bala

Sruti Bala is Assistant Professor in Theatre and Performance Studies at the University of Amsterdam. She teaches courses in the BA and MA programmes focusing on theatre and performance theories, art and activism, translation in performance and participatory art and has a longstanding interest in performance pedagogy. Recent publications include: International Performance Research Pedagogies: Towards an Unconditional Discipline (co-ed. with Milija Gluhovic, Hanna Korsberg, Kati Röttger; Palgrave Macmillan, 2017); The Global Trajectories of Queerness: Re-Thinking Same-Sex Politics in the Global South (co-ed. with Ashley Tellis, Brill/Rodopi 2015); ‘Humorous Approaches to Art and Activism in Conflict’ (special issue of European Journal of Humour Research co-ed. with Veronika Zangl, 2015) and The Gestures of Participatory Art (forthcoming Manchester University Press, 2018).

 

Hollo Institute is a network of university departments and researchers that focus on arts education. Hollo Institute aims at advancing pedagogical research in the arts and strenghtening the role of arts education in the Finnish society. The institute organizes a national seminar every spring and an international research symposium annually, every fall. www.hollo-instituutti.fi

 

University of the Arts Helsinki merges The Finnish Academy of Fine Arts, the Sibelius Academy and Theatre Academy Helsinki. The master programs in dance and theatre pedagogy in the Theatre Academy are responsible for teacher training and pedagogical development in the fields of dance and theatre. www.uniarts.fi

 

ArtsEqual, The Arts as Public Service: Strategic Steps towards Equality is a multidisciplinary research project (2015–2020) coordinated by the University of the Arts Helsinki, one of the largest researches of art and art education in Finnish history. Its central idea is: “Art doesn’t have to be a privilege for the few. What if arts were understood as public service, accessible to anyone?.” www.artsequal.fi

6th annual research symposium of the Hollo Institute

Social Justice and Public Pedagogy

at

Aalto University Helsinki Finland,

School of Art, Design and Architecture, Department of Art
8.-9. October 2015

English: http://taide.aalto.fi/en/research/hollo/

Suomeksi: http://taide.aalto.fi/fi/research/hollo/

The symposium has two invited presenters:
Jenny Sandlin (an Associate Professor in the School of Social Transformation at Arizona State University in Tempe)
and
Pilvi Takala (a Finnish artist who lives and works in Istanbul and Amsterdam).

Learning occurs in diverse sites and through multiple modalities, outside of traditional schools or schooling. Recent discussions around “public pedagogy” consider what pedagogy is and looks/feels like, especially outside of institutional settings. Public pedagogy focuses, in part, on where and how cultural values and social relations are learned and take root, through popular and corporate culture, through sites from entertainment media, informal sites of learning, and public spectacle. Public pedagogy also revolves around the common sense idea that business, industry, and corporations, as opposed to the State, are increasingly responsible for the public good.

Socially engaged artistic practices cannot be separated from their larger cultural contexts. New modes of artistic intervention into public pedagogy have directed attention to normative practices around the globe. This symposium is an opportunity to discuss what values and lessons are taught through public pedagogy, and share modes of artistic interventions into public life that inspire reflection and social action. The symposium brings together practitioners, researchers, and activists from diverse fields, interested in understanding what pedagogy does in the interplay between art, research, and its social function.

The languages of the symposium are English and Finnish.

Invited presenters:

Pilvi Takala lives and works in IStanbul and Amsterdam. She gratuated from the Finnish Academy of Fine Arts in 2006 (MFA), was artist-in-residence at Rijksakademie, Amsterdam 2009-2010 and won the Dutch Prix de Rome 2011, Finnish State Prize for Visual Arts and Emdash Award 2013.

Takala carries out performative interventions in our everyday life, using her own body as artistic material, placing it inquite humorous predicatements. Her own feelings evolving in the course of an intervention, often nuanced shades of embarrassment, reveal the contours of society’s expectations. Her works clearly show that it is often possible to learn of the implicit rules of a social situation only by its disruption.

Jenny Sandlin is an Associate Professor in the School of Social Transformation at Arizona State University in Tempe. Her research focuses on the intersections of education, learning ans consumption; as well as on the theory and practice of public pedagogy. She also investigates sites of public pedagogy and popular culture-based, informal, and socia movement activism centered on “unlearning” consumerism. Her work has been published in Journal of Curriculum and Pedagogy, Adult Education Quarterly, Qualitative Inquiry, and Teachers College Record. She has edited, with Peter McLaren, Critical Pedagogies of Consumption (Routledge, 2010) and, with Brian Schultz and Jake Burdick, Handbook of Public Pedagogy (Routledge, 2010).

 

Organizers:

Hollo-institute/Finnish Society for Research in Art Education is a network of university departments and researchers that focus on arts education. Hollo- institute aims at advancing pedagogical research in the arts and at strengthening the role of arts education in the Finnish society. The institute organizes a national seminar every spring and an international research symposium annually, every fall. Symposiums are hosted by departments that belong to the network. Before this year the symposium has been organized five times: by Aalto University in 2010, by Sibelius Academy in 2011, by University of Jyväskylä in 2012, by University of Arts/Theater Academy in 2013 and by Finnish Academy of Fine Art in 2014. See www.hollo-instituutti.fi

 

Aalto University Helsinki Finland is a new multidisciplinary science and art community in the fields of technology and science, business and economics, and art and design. Key areas of research of the School of Arts, Design and Architecture are design, digital media, audiovisual representation, art, visual culture, well-being, architecture and emerging technologies, and urban planning and design. The school’s history dates back to 1871. The Department of Art is known for high quality artistic and art pedagogical activities, and scholarship and research. Through the department, art and other cultural work is understood as a critical practice that creates meaning and mediates an embodied relationship with the world.

Hollo-Instituutin tutkimusymposium 2014

TO BE, TO RESEARCH, TO ACT

A Symposium on Artistic Development in the Higher Education of Art Students

October 9. – 10. 2014

Academy of Fine Arts, KUVA/TILA Gallery

Merimiehenkatu 36

Helsinki

 

In the higher education of art students, “artistic development” can be understood not only as growth of the student’s self-expression, but also as growth in relation to oneself and the community in which art is created and received.

The symposium discusses the education, artistic development and learning of artists. But what does the concept of “artistic development” really mean today? How do art students perceive their own artistic development as evolving during their training? What actually takes place in the exchange between the student and teacher during a studio critique?

The first day of the symposium (October 9) will be dedicated to observation of artistic development in art universities. Invited lecturers are Ann-Mari Edström (Swe), Aslaug Nyrnes (Norway) and Riikka Stewen (Fi). The lectures will be in English.

The second day of the symposium (October 10) will begin by Katariina Nummi-Kuisma who discusses the arts and emotions and their impact on learning. The day continues by looking at the environments supporting the creative process that takes place between the artist and the audience.

The symposium is organized by Hollo-Institute, University of the Arts Helsinki – Academy of Fine Arts and CERADA – Center for Educational Research and Academic Development in the Arts. 


WELCOME

(No enrollment required)

Program

Symposium day 1 – Thursday October 9 (in English)

9:30-10:00 Coffee

10:00 Welcoming words

Teija Löytönen, Hollo-Institute

Markus Konttinen, University of the Arts Helsinki – Academy of Fine Arts

10:00-11:15 Ann-Mari Edström: The space in between

I will base my talk on the space ‘in between’”, as a relational space that enables learning. In one way or another, I have been working with this space for the past ten years, as a researcher and teacher. The talk includes a brief introduction to a relational perspective on learning, along with examples from my previous and present research”.

11:15-12:15 Aslaug Nyrnes: The topology of knowledge.

Research – also in the arts – is usually developed, described, explained and discussed employing vocabulary from traditional scientific theory. This means that the focus is on ideas, method, content, objectivity and truth. However, researchers in the artistic field are often dissatisfied since this terminology does not capture what we experience is the fascinating and even essential aspects of the arts and artistic research. My aim in this lecture is to explore and develop a model for discussing artistic research from within the artwork itself by activating a rhetorical point of view”.

12:15-13:30 Lunch (not included)

13:30-14:15 Riikka Stewen: From Studio to Academy: Heterotopic Spaces of Artistic Education

In my talk, I will discuss the art academy as a heterotopical space where unexpected encounters may take place. An art academy is also a space where innumerable monocular perspectives meet and collide creating the possibility for the new and unpredicted to occur. The passage from the studio to the academy is also passage between the interior and the exterior, where the disctinction between perception and expression is not always clear cut. I will discuss this theme with reference to Maurice Merleau-Ponty’s concept the world of nature/the world of expression.”

14:15-14:45 Coffee

14:45-15:45 Call for papers presentations

Marika Orenius : Everyday activism – about sensorial in artistic working, teaching and researching art

Gianluigi Biagini: Capitalism as Medium. The anartist, the heteron, the stain

15:45-16:00 Discussion

Closing

Symposium Day 2 – Friday October 10 (in Finnish)

10:00-10:15 Sitting quietly and doing nothing -exhibiton

10:15-11:45 Katarina Nummi-Kuisma: Kuinka tukea luovaa prosessia oppimisen yhteydessä

Musiikin tohtori Katarina Nummi-Kuisma esittää luennollaan, kuinka opettaja voi taiteenalasta riippumatta luoda tilanteen, jossa oppilaan on mahdollista päästä elävään suhteeseen taiteensa ja yleisönsä kanssa. Oppimistilanteessa keskeisinä piirteinä nähdään läsnäolo, kokemisen liikkeellisyys ja aito jakaminen. Nummi-Kuisma pohtii uusinta tietoa taiteen merkityksestä ja tunteiden vaikutuksesta oppimiseen. Tavoitteena on valottaa, miten tästä lähestymistavasta käsin voi ohjata oppilasta suorittamisen sijasta luovaan prosessiin. Tämä nähdään keskeisenä piirteenä taidepedagogiikassa ja kaikissa oppimisprosesseissa.”

12:30-13.30 Lounas (omakustanteinen)

13:30-15:30 Tapoja katsoa, kokea ja puhua

Keskustelua Kuva/Tilassa olevaan näyttelyyn “sitting quiet and doing nothing” osallistuvien opiskelijoiden teoksista ja tavoista hahmottaa maailmaa. Vapaamuotoinen keskustelu käydään opiskelijoiden ja seminaarin osanottajien kesken.

Seppo Salminen, KUVA/TILA koordinaattori (Taideyliopiston Kuvataideakatemia)

Ville Sandqvist, taideyliopistopedagogiikan lehtori, näyttelijä, ohjaaja (Taideyliopiston Teatterikorkeakoulu)

About the lecturers

Ann-Mari Edström’s research focuses on learning in visual art practice in higher education. She is a lecturer at Malmö University, Sweden, and received her Ph.D. in Education in 2008 at Lund University, Sweden. She is also a glass artist, and received her MFA at the University College of Art, Crafts and Design, Stockholm, Sweden in 1988.

Aslaug Nyrnes studied literature at The University of Bergen, Norway, and holds a dr.art in rhetorics from 2002. From 2007 she is a professor in the didactics of literature and the fine arts at Centre of Arts, Culture and Communication, Bergen University College. She is the leader of the steering committee of the Norwegian Program for Artistic Research from 2010-2015.

Riikka Stewen is the professor of Art History and Art Theory at the Finnish Academy of Fine Arts in Helsinki. She holds a PhD and is Docent of Art History at the University of Helsinki. Stewen’s research addresses topics such as theory of the subject, the history of the visual and the memory, symbolism in the 19th century, the turning point of the Middle Ages and the Renaissance and contemporary art.

Marika Orenius (b. 1971) is currently doctoral student at the Aalto University School of Arts, Design and Architecture Helsinki. Works with moving image, photography, drawing, performing art and installation art. Graduated from the Finnish Academy of Fine Arts, with additional studies at the École Nationale Supérieure des Beaux-Arts in Paris and the Valand School of Fine Arts at the University of Gothenburg

Katarina Nummi-Kuisma opiskeli pianistiksi Sibelius-Akatemiassa ja täydensi opintojaan Lontoossa ja Wienin musiikkikorkeakoulussa. Vuodesta 1977 hän on työskennellyt Espoon musiikkiopistossa opettaen pianonsoittoa ja kamarimusiikkia. Katarina on erikoistunut pedagogiseen koulutukseen ja luennoi sekä jatkokouluttaa opettajia Suomen lisäksi eri puolilla Eurooppaa.

Katarina Nummi-Kuisma on kehittänyt innovatiivisia opetusmetodeja instrumenttiopetukseen hyödyntäen perusteellisia mielikuvatekniikoiden opintojaan. Hän vaikuttaa myös muusikoiden ja taiteilijoiden mentaalivalmentajana.Tällä hetkellä Nummi-Kuisma toimii PostDoc -tutkijana Helsingin Taideyliopiston Sibelius-Akatemiassa sekä Raudaskylän Soivan Kesän Kansainvälisten mestarikurssien ja Visionova Oy:n taiteellisena johtajana

Hollo-Instituutin tutkimussymposium 2013

Taide ja tieto: Aistisuuden merkityksiä

Taideyliopiston Teatterikorkeakoulussa 9.-11.10.2013

Hollo-Instituutin 4. kansainvälinen tutkimussymposium kokoaa yhteen taiteen ja pedagogiikan toimijoita ja tutkijoita jakamaan näkemyksiään taiteen tiedosta ja haastamaan perinteisiä käsityksiä tiedosta. Tapahtuman tavoitteena on ylittää tieteenalojen, taidemuotojen, instituutioiden, ammattikuntien ja työtapojen välisiä rajoja ja tuoda eri alojen ja näkemysten edustajat yhteiseen pohdintaan taiteen tiedon merkityksestä tutkimuksessa, pedagogiikassa ja luovassa yhteistyössä. Pohdinnan käynnistäjinä toimii kaksi kutsuttua esiintyjää: Camilla Damkjaer Tukholman Yliopistosta ja Yvon Bonenfant Winchesterin Yliopistosta (UK).

Kutsu

Symposiumin järjestäjät kutsuvat teemasta kiinnostuneita jatko-opiskelijoita, tutkijoita ja toimijoita tarjoamaan esitystä ohjelmaan. Esitykset voivat tarkastella teemaa erilaisten kontekstien ja alojen näkökulmista. Erityisesti toivomme esityksiä, joiden muoto poikkeaa tavanomaisesta suullisesta/kielellisestä esitystavasta. Ohjelma rakentuu seuraavien painotusten mukaan:

  • toteutuneen tai meneillään olevan tutkimuksen esittely
  • kokeilevan, aistisen tai kehollisen tutkimusmetodologian esittely
  • taiteen ja tiedon yhteyttä painottavan käytännöllisen/pedagogisen/taiteellisen työtavan esittely

Kaikissa esityksissä kannustetaan suullisen ja aistisen/kehollisen esitystavan yhdistämiseen. Tutkimustulokset voidaan esittää esimerkiksi osallistavan työpajan kautta, ja käytännöllisiä työtapoja voi esitellä vaikkapa luentodemonstraation muodossa. Käytännön toimijoiksi itsensä tunnistavia kannustetaan siis artikuloimaan näkemyksiään suullisesti, ja tutkijoita, jotka ovat tottuneet suulliseen esitysmuotoon, kannustetaan kokeilemaan vaihtoehtoista esitystapaa.

Symposiumin ohjelmaan varataan runsaasti aikaa keskustelulle, jakamiselle, yhteistyölle ja verkostoitumiselle.

Lähetä ehdotuksesi (250-300 sanaa), sekä lyhyt bio (100-150 sanaa) 13.5.2013 mennessä osoitteeseen hollo2013@teak.fi. Ehdotuksen tulee sisältää otsikko, kuvaus esityksen tarkoituksesta, sisällöstä ja esitysmuodosta. Mainitse myös minimi tila- ja tekniset tarpeet, sekä mahdolliset muut huomioon otettavat seikat (esim. osallistujien lukumäärä), sekä yhteystietosi (organisaatio, sähköposti, puhelin).

Ehdotuksen voi laatia ja esityksen voi pitää suomeksi, ruotsiksi tai englanniksi. Esityksen hyväksymisestä symposiumiin ilmoitetaan 20.6.2013 mennessä.

Konferenssin kielet ovat englanti, suomi tai ruotsi.

Kutsutut esiintyjät:

Camilla Damkjaer finished her Ph.D. in 2005 on the aesthetic of movement in the philosophy of Gilles Deleuze and the choreographies of Merce Cunningham. She is currently working as a senior lecturer in dance theory at The University of Dance and Circus, Stockholm. Within her research she addresses the relation between academic and artistic research, the challenges of researching contemporary circus, and the ways in which practice-based and artistic research can inform and expand a theoretical understanding of contemporary circus. Within the project ”Homemade Academic Circus” she puts the body of the researcher and lecturer at stake in order to explore these questions.

Yvon Bonenfant, PhD is a vocal artist who extends the tactile nature of the extra-normal voice across and into other media. His artistic work and writing both reflect a passionate interest in the ways that vocal gesture, touch, physical gesture and the visual register engage with one another. His performances, intermedia works and collaborations have been shown across Europe, and in Brazil, North America and Japan; alongside this, he publishes in both traditional (such as Performance Research, Choreographic Practices, Journal of Adaptation in Film and Performance) and experimentalist (textile artist’s book Soie soyeuse; online series Experiments and Intensities) formats as part of a drive to expand the limits academia imposes on artistic research. He is senior lecturer in performing arts at the University of Winchester.

Järjestäjät:

Hollo-Instituutti/Taidekasvatuksen tutkimusseura sekä Taideyliopiston Teatterikorkeakoulu, tanssi- ja teatteripedagogiikan laitos.

Hollo-Instituutti on taideyliopistojen pedagogisten laitosten yhteistyöstä syntynyt yhteenliittymä, johon kuuluu myös tiedeyliopistojen taidekasvatuksen yksiköitä. Tavoitteena on, että Hollo-Instituutti edistää taiteiden pedagogista tutkimusta sekä vahvistaa taidepedagogiikan yhteiskunnallista vaikuttavuutta. Instituutti toimii tällä hetkellä verkostona. Sen aloitusseminaari pidettiin maaliskuussa 2009 Kiasmassa, jolloin Hollo-Instuutti myös julkistettiin. Ks. www.hollo-instituutti.fi

Taideyliopisto aloitti toimintansa 1.1.2013 kun Kuvataideakatemia, Sibelius-Akatemia ja Teatterikorkeakoulu yhdistyivät. Taideyliopisto koostuu kolmesta akatemiasta, jotka ovat koulutukselliselta sisällöltään ja kulttuuriselta painoarvoltaan yhdenvertaisia. Taideyliopiston Teatterikorkeakoulun Tanssi- ja teatteripedagogiikan laitos vastaa tanssi- ja teatterialan pedagogisesta koulutuksesta ja kehittämisestä.

Ks. www.uniarts.fi; www.teak.fi

Tiedustelut: hollo2013@teak.fi

Hollo-instituutin tutkimussymposium 2013 suomi

Hollo Institute Research Symposium 2013 CFP

Taidekasvatuksen tutkimussymposium 4.- 6.10.2012

Taiteen rooli kouluelämässä: vapaus, ilo, kasvatus, oppiminen?

Jyväskylän yliopisto 4.–6.10. 2012

 

Symposiumissa tarkastellaan taiteen asemaa ja mahdollisuuksia osana koulukulttuuria ja kouluelämää empiiristen tutkimusten sekä teorian ja filosofian valossa. Tuleeko taide nähdä vapauden, ilmaisumahdollisuuksien ja jaetun ilon kautta inhimillisen kasvamisen alueena, vai onko sen ensisijainen rooli oppimisen edistäminen? Miten tämä kysymys liittyy kasvatuksen ja opetuksen suhteeseen laajemmin? Mitä haasteita taide kokonaisvaltaisena kouluelämää koskevana kysymyksenä asettaa opettajankoulutukselle? Taide ei koulussa tai muuallakaan ole automaattisesti hyväksi: siksi on myös olennaista ymmärtää paremmin toiminnan onnistumiseen vaikuttavat tekijät.
Tarkasteltavia aiheita ja kysymyksiä ovat esimerkiksi taiteen suhde tietoon ja oppimiseen; taide ja yhteisöllisyys; taide ja reflektiivisyys; taide, filosofia ja demokratia koulussa; taide kommunikaation, ilmaisun ja tunnistamisen väylänä; luovuuden rajat koulun taideopetuksessa; taiteen asema opetussuunnitelmassa; taide ja oppimiskäsitykset; taidelähtöiset menetelmät yleis- ja erityisopetuksessa; taiteellisen toiminnan vaikutus oppilaiden ja opettajien suhteeseen; taide opettajankoulutuksessa.

Symposiumin ulkomaiset keynote-puhujat:

  • Gert J.J. Biesta, Stirlingin yliopiston kasvatustieteen professori. Hänen julkaisujaan mm. Good Education in an Age of Measurement (2010) ja Learning Democracy in School and Society (2011).http://www.gertbiesta.com/
  • Steve Seidel, Harvardin yliopiston taidekasvatuksen (Arts in Education) professori. Hänen taustansa on teatterissa, näyttelijänä ja ohjaajana; produktioita on esitetty niin Off- ja Off-Off –Broadwaylla New Yorkissa kuin Edinburghin Fringe-festivaalilla. http://pzweb.harvard.edu/pis/SS.htm
  • Lisäksi symposiumissa kuullaan kotimaisia kutsuttuja puhujia ja kommentaattoreita sekä paneeli taiteen roolista koulussa.


Lisätietoja:
http://www.jyu.fi/taiteenrooli
saara.s.mattila(at)student.jyu.fi

Ohjeita:

  • Tapahtuman osallistumismaksu 20 € / 10 € (opiskelijat) tulee maksaa käteisellä paikanpäällä ilmoittautumisen yhteydessä. Ole ystävällinen ja varaa tasaraha.
  • Majoittuminen: Hotelli Albaan on tehty kiintiövaraus symposiumiin osallistujille nimellä Taide koulussa -symposium. Osallistujat varaavat itse huoneensa tarpeen mukaan tästä kiintiöstä 4.9.2012 mennessä. Yhden hengen huoneet maksavat osallistujille 70-95 euroa/yö. Hotelli Alban puhelinnumero: +35814636311. Lisätietoja: http://www.hotellialba.fi


Järjestäjät
: Jyväskylän yliopiston Taiteiden ja kulttuurin tutkimuksen laitos, Suomen taidekasvatuksen tutkimusseura / Hollo-Instituutti, Jyväskylä yliopiston Lapset, nuoret ja kasvamisen ympäristöt -osaamiskeskittymä

TAIDEKASVATUKSEN 2. TUTKIMUSSYMPOSIUM

TAITEIDEN SILLAT KASVATUKSESSA

6.-7.10.2011 Sibelius-Akatemia

Mikä taidekasvattajia yhdistää, mikä erottaa? Miten taide toimii ja voi toimia voimavarana kasvatuksessa ja yhteiskunnassa?

Taiteet kasvatuksen voimavarana, mielikuvituksen ja luovuuden herättäjinä sekä inhimillisen voimaantumisen lähteenä ovat Hollo-instituutin, Suomen Taidekasvatuksen Tutkimusseuran ja Sibelius-Akatemian yhteistyössä järjestämän taidekasvatuksen tutkimussymposiumin teemoja.

Taidekasvatuksen 2. tutkimussymposiumin tavoitteena on herättää kysymyksiä musiikin, tanssin, kuvataiteiden, draaman sekä muiden taiteiden yhteisistä ja erityisistä tehtävistä kasvatuksessa. Yhtäältä taiteet voidaan nähdä kasvatuksen laadullisena resurssina ja hyvinvoinnin lähteenä, toisaalta eri taiteenlajeja voidaan tarkastella itsenäisinä ilmaisukanavina ja tiedonaloina. Mitä on taiteiden erityisyys? Mikä meitä yhdistää taidekasvatuksessa? Millaisia voisivat olla taiteiden väliset sillat tulevaisuuden koulussa?

THE II SYMPOSIUM ON RESEARCH ON ARTS EDUCATION

October 6-7, 2011
Sibelius Academy, Helsinki, Finland

Call for Papers

BRIDGING THE ARTS IN EDUCATION
Bridging the Arts in Education

What connects arts educators? What separates them? How could the arts serve as resources in society and education?

The arts in education; awaking imagination and creativity; as a source of human empowerment; together and separately: these are the themes of the Second Research Symposium in Arts Education organised in co-operation with the Hollo institute and the Sibelius Academy.

The aim of the Second Research Symposium in Arts Education is to raise questions concerning the factors that connect and separate music, dance, visual arts, drama and all other arts in education. On
one hand, arts can be seen as central empowering factors in education, on the other hand different artistic fields can be examined as independent channels of expression and disciplines. How are the arts distinct? What unites us in art education? How can we build bridges between the arts in the school of tomorrow?

The keynote on Thursday (6 Oct. 2011, 10 am) will take place at M HOUSE (Musiikkitalo, the new Music house, address: MANNERHEIMINTIE 13 a).
The rest of the symposium will be at the Sibelius Academy’s R HOUSE (Address: POHJOINEN RAUTATIEKATU 9)
.

 

Symposium ohjelma

Torstai 6. lokakuuta 2011

10.00 Avaussanat (M-Auditorio)
Heidi Westerlund ja Pauline von Bonsdorff

Keynote
Life Appreciation: Lessons from the arts
Liora Bresler

Lounas

13.00-13.45 (R-Kamarimusiikkisali)
Tutkijana taiteen sillalla
Taneli Tuovinen (Aalto-yliopisto, Taiteen laitos)
Puheenjohtaja: Lauri Väkevä

13.00-13.45 (R-Pikkusali)
Kuinka voin piirtää sitä mitä en tiedä? – Kehollinen työskentely ajattelun aukaisijana
Satu Kiuru (Aalto-yliopisto)
Puheenjohtaja: Heidi Westerlund

13.45-14.30 (R-Kamarimusiikkisali)
Koulun musiikinopetuksen arki opettajan ja musiikkiterapeutin silmin
Ulla Hairo-Lax (MuT) ja Minna Muukkonen (MuT)
Puheenjohtaja: Timo Pihkanen

13.45-14.30 (R-Pikkusali)
Taide yhteiskunnan uudistajana
Tiina Nevanperä (Aalto-yliopisto Taideteollinen korkeakoulu, Porin taiteen ja median laitos)
Puheenjohtaja: Lauri Väkevä

Kahvi

15.00-15.45 (R-Kamarimusiikkisali)
Toimijuus, voimaantuminen ja kolmas ikä taidekasvatuksessa – Riskiryhmäbändin tapaus
Tuulikki Laes (Sibelius-Akatemia)
Puheenjohtaja Hanna Nikkanen

15.00-15.45 (R-Pikkusali)
Kehollinen oppiminen taiteiden siltana
Eeva Anttila (Teatterikorkeakoulu, Tanssi- ja teatteripedagogiikan laitos)
Puheenjohtaja Marja Heimonen

15.45-16.45 (R-Kamarimusiikkisali)
Hollon ihmiskäsitys
Juha Varto
Puheenjohtaja: Heidi Westerlund

17.00 – Vastaanotto, rehtori Gustav Djupsjöbackan tervehdys
Taiteen jälki -kirjan julkistamistilaisuus
R-talon ala-aula

Perjantai 7. lokakuuta 2011

10.00-10.45 (R-Kamarimusiikki)
Teoriaviidakon hedelmätarhassa – Juho Hollon käsitys teoriasta taidekasvatuksen
tutkimuksessa
Jouni Kiiskinen (Aalto-yliopiston Taideteollinen korkeakoulu)
Puheenjohtaja: Tuulikki Laes

10.00-10.45 (R- Pieni sali)
Teatteriharrastuksen ruumiillisuus nuoren kasvua edistävänä tekijänä
Hannu Tuisku (Teatterikorkeakoulu)
Puheenjohtaja: Heidi Westerlund

Kahvi

11.00-11.45 (R-Kamarimusiikkisali)
Valon sillalla
Maaret Salminen (Teatterikorkeakoulu, Esittävien taiteiden tutkimuskeskus)
Puheenjohtaja: Marja Heimonen

11.00-11.45 (R-Pikkusali)
Kokonaisuuksista Platonin ja Arnheimin ajattelussa
Kristina Holmström (Jyväskylän yliopisto, taidekasvatuksen laitos)
Puheenjohtaja Heidi Westerlund

Lounas/Lunch

12.30-13.15 (R-kamarimusiikkisali)
Taiteidenväliset piirustusopetuksen käytänteet 1920-luvun Suomessa. Opettajatar Lilli
Törnudd metodiikan luojana
Alma Muukka-Marjovuo (Aalto-yliopisto, Taideteollinen korkeakoulu)
Puheenjohtaja: Olli-Taavetti Kankkunen

13.15-14.00 (R-Kamarimusiikkisali)
Sillan alainen todellisuus
Kirsi Heimonen (Helsingin Diakonissalaitos/ Teatterikorkeakoulu)
Mira Kallio-Tavin (Aalto-yliopiston taideteollinen korkeakoulu, taiteen laitos)
Tiina Pusa (Aalto-yliopiston taideteollinen korkeakoulu, taiteen laitos)
Puheenjohtaja: Tuulikki Laes

13.15-14.00 (R-Pikkusali)
Juho A. Hollon näkemyksiä mielikuvituksesta ihmisen tiedollisena toimintana
Soile Niiniskorpi (Aalto-yliopiston taideteollinen korkeakoulu, Taiteen laitos)

Puheenjohtaja Marja-Leena Juntunen

14.30-15.30 Taidekasvatuksen tulevaisuusvisioita
Paneelikeskustelu (R-Kamarimusiikkisali)
Puheenjohtaja Pauline v. Bonsdorff
Lauri Väkevä (SibA), Pirkko Pohjakallio (Aalto/Taik), Eeva Anttila (Teak) ja Markus
Konttinen (Kuva)

Symposiumin päätös


ABSTRAKTIT

abstraktit koottuna-4.doc Päivitetty 19.09.2011

The dissertation of Jouni Kiiskinen, Master of Arts (Art and Design), will be examined at the Aalto University School of Art and Design (Lectureroom 822, 8.floor, Hämeentie 135 C, Helsinki)

at 12 noon on Friday 2 December 2011. Professor Veli-Matti Värri from the University of Tampere will act as the opponent.

The dissertation will be examined in finnish.

Please, find attached the bulletin of the dissertation of Jouni Kiiskinen in finnish.

Here below is also the shorter announcement of the dissertation.

 

***************************************************************

TaM Jouni Kiiskisen väitöstilaisuus

02.12. / 12:00 – 16:00

Väitös taidekasvatuksen alalta

TaM Jouni Kiiskinen väittelee aiheesta ”Visuaalinen tie arvoelämään. Aleksanteri Ahola-Valon itsekasvatuksen menetelmä ja etiikka”.

Vastaväittäjänä toimii professori Veli-Matti Värri Tampereen yliopistosta. Valvojana professori Pirkko Pohjakallio Aalto-yliopiston taideteollisesta korkeakoulusta, taiteen laitokselta.

Paikka: Aalto-yliopiston taideteollinen korkeakoulu, ls. 822, 8. krs.

Aleksanteri Ahola-Valo (1900-1997) tunnetaan Suomessa ensisijaisesti graafikkona ja kasvatusajattelijana, joka kehitteli ihmisen kehitystieteen ”evohomologian”. Se soveltuu yksittäisen ihmisen elämänhallintaan ja toiminnan ohjaamiseen. Nykyisten elämänhallinnan oppaiden runsauteen Ahola-Valon ajattelu antaa syvällisemmän filosofisen hyvän elämän lähtökohdan, johon liittyy ihmisen kyky suunnata omaa toimintaansa sekä arvioida omia elämäntapojaan ja toimintaansa.

Taidekasvattaja Jouni Kiiskisen tutkimuksen ytimessä on Ahola-Valon kehittämä itsekasvatuksen menetelmä, jossa taide, kuva ja visuaalisuus ovat tärkeässä osassa. Tutkimuksen aikana Kiiskinen perehtyi itsekasvatuksen välineisiin myös kokeilemalla niitä käytännössä.

TERVETULOA!

***************************************************************

:: kiiskinen_väitös_lehdistötiedote ::

TAIDEKASVATUKSEN TUTKIMUSSYMPOSIUM

TAIDE, YHTEISKUNTA JA MUUTOS

Taide elää sisällöllisissä ja rakenteellisissa muutoksissa, kun se raivaa alaa valkoisten kuutioiden ja mustien laatikoiden ulkopuolelle. Taiteen kääntyminen kohti sosiaalisia ja yhteisöllisiä käytäntöjä haastaa perinteisen kuvan taiteilijasta ja taiteesta. Taiteilijat ovat yhä useammin yhteiskunnan eri sektoreilla toimivia moniosaajia.

Jos taide ei pysy paikallaan, miten ja missä taiteen/taiteessa oppiminen tapahtuu? Mitä tarkoittaa pedagoginen tapahtuminen ja toteutuminen taiteessa? Minkälainen on taiteilijan ja taidekasvattajan vastuu yhteiskunnallisesti ja pedagogisesti? Oppimista ja oivaltamista ei voi välttää tietoyhteiskunnassa mutta kuka vastaa siitä, että oivaltaminen on iloista, elämänmyönteistä ja ottaa huomioon ihmissielun tarpeet?Nämä ja monet muut kysymykset nousevat taiteilijan työn yhteiskunnallisen ja kasvatuksellisen merkityksen tiedostamisesta.

 

HOLLO-Instituutin ja Aalto yliopiston yhteistyössä järjestämässä ensimmäisessä taidekasvatuksen tutkimussymposiumissa tarkastelemme taiteen, yhteiskunnan ja muutoksen kosketuspintoja. Kysymme, mikä on se muutos, jonka taide tuo kasvuun, oppimiseen ja yhteiseloomme.

Paikka

Aalto-yliopisto Taideteollinen korkeakoulu Taiteen laitos Hämeentie 135 C 8.krs luentosali 822 ja 6.krs 6036B Helsinki

Ohjelma

Torstai 7.10.2010

9.30 – 10.00 HOLLO-Instituutti ja taiteiden pedagoginen tutkimus

10.00 – 11.00 TaM Taneli Tuovinen, Aalto-yliopisto Taiteellisen toiminnan tärkeäksi puhumisesta

Professori Silja Rantanen, Kuvataideakatemia Taide ja keksimiskyvyn ihanne

11.00 – 11.15 Tauko

11.15 – 12.15 Kutsuttu puheenvuoro professori Teemu Mäki, Aalto-yliopisto Taide yhteisten arvojen testaajana ja luojana

12.15 – 13.15 Lounas

13.15 – 14.15 Kutsuttu puheenvuoro lehtori Marjo Räsänen, Turun Yliopisto Taideopettaja kulttuurikasvattajana

14.15 – 14.30 Tauko

14.30 – 16.30 MuM Hanna Nikkanen, Sibelius-Akatemia Koulun juhlilla kohti parempaa arkea?
TaM Jussi Mäkelä, Tampereen Yliopisto Radikaalin taidekasvatuksen manifesti
TaM Pirjo Seddiki, Aalto-yliopisto Taidekasvatus markkinoilla/ Taide yhteiskuntaa parantamassa?
MuT Leena Unkari-Virtanen, Sibelius-Akatemia Kaipuu ‘paikkaan nimeltä musiiki’ -klassisen muusikon metaforat ja narratiivit murroksessa

16.30 – Illanvietto 6 krs

Perjantai 8.10.2010

9.30 – 11.00 TaT Karoliina Kiil, Aalto-yliopisto Rakkaus ja viha opetussuhteissa

TaM Jouni Kiiskinen, Aalto-yliopisto Aleksanteri Ahola-Valon taide hyvään kasvattamisen välineenä

KuM Antti Majava, Kuvataideakatemia ja KTT Paavo Järvensivu, Aalto-yliopisto Taiteen rooli matkalla degrowth-yhteiskuntaan

11.00 – 11.15 Tauko

11.15 – 12.15 Kutsuttu puheenvuoro prof Anne Bamford, University of Arts, London The role of the arts within society

12.15 – 13.15 Lounas

13.15 – 15.15 FL, TaM Kaija Hannula, Jyväskylän AmK Kaksi puistoa – kaksi kokemusta, osallistava ympäristötaide taidekasvattajana?

TaT Kirsi Heimonen, Helsingin Diakonissalaitos Taiteen paikaton paikka hoitokodissa

TeT Helka-Maria Kinnunen, Teatterikorkeakoulu Kaikki ihmiset ovat kokonaisia (ja taide tuo sen esiin)

FM, KM Päivi Venäläinen, Jyväskylän yliopisto Oppimisteoriat jaettuna nykytaiteella

15.15 – 15.30 HOLLO-Instituutin ensimmäisen tutkimusymposiumin päätös ja katse seuraavaan

Käytämme sivustollamme evästeitä. Valitsemalla Accept / Hyväksy kaikki hyväksyt kaikkien evästeiden käytön. Voit kuitenkin käydä evästeasetuksissa valitsemassa, mitä evästeitä sallit käytettävän. View more
Cookies settings
Accept
Privacy & Cookie policy
Privacy & Cookies policy
Cookie name Active

Suomen Taidekasvatuksen Tutkimusseura

Verkkosivustomme osoite on: http://www.hollo-instituutti.fi. Käytämme sivustollamme evästeitä. Valitsemalla \"Hyväksy kaikki\" hyväksyt kaikkien evästeiden käytön. Voit kuitenkin käydä evästeasetuksissa valitsemassa, mitä evästeitä sallit käytettävän. Yksityisyyden suoja Tämä verkkosivusto käyttää evästeitä parantamaan kokemustasi selatessasi verkkosivustoa. Näistä evästeistä tarpeelliseksi luokitellut evästeet tallennetaan selaimeesi, koska ne ovat välttämättömiä verkkosivuston perustoimintojen toiminnalle. Käytämme myös kolmannen osapuolen evästeitä, jotka auttavat meitä analysoimaan ja ymmärtämään, miten käytät tätä verkkosivustoa. Nämä evästeet tallennetaan selaimeesi vain suostumuksellasi. Sinulla on myös mahdollisuus kieltäytyä näistä evästeistä. Joidenkin evästeiden käytöstä kieltäytyminen voi kuitenkin vaikuttaa selauskokemukseesi. Välttämättömät Tarvittavat evästeet ovat ehdottoman välttämättömiä, jotta verkkosivusto toimii oikein. Tähän luokkaan kuuluvat vain evästeet, jotka takaavat verkkosivuston perustoiminnot ja turvaominaisuudet. Nämä evästeet eivät tallenna mitään henkilökohtaisia tietoja. Ei-välttämättömät Evästeitä, jotka eivät välttämättä ole välttämättömiä verkkosivuston toiminnalle ja joita käytetään nimenomaan käyttäjien henkilökohtaisten tietojen keräämiseen analytiikan, mainosten tai muun upotetun sisällön kautta, kutsutaan tarpeettomiksi evästeiksi. Käyttäjän suostumus on pakollinen ennen näiden evästeiden suorittamista verkkosivustollasi. Analyyttiset evästeet Analyyttisiä evästeitä käytetään ymmärtämään, miten kävijät ovat vuorovaikutuksessa verkkosivuston kanssa. Nämä evästeet auttavat tarjoamaan tietoa kävijöiden lukumäärästä, poistumisprosentista, liikenteen lähteestä jne. Mainosevästeet Mainosevästeitä käytetään tarjoamaan kävijöille osuvia mainoksia ja markkinointikampanjoita. Nämä evästeet seuraavat kävijöitä eri verkkosivustoilla ja keräävät tietoja räätälöityjen mainosten tarjoamiseksi. Suorituskyky Suorituskykyevästeitä käytetään verkkosivuston tärkeimpien suorituskykyindeksien ymmärtämiseen ja analysointiin, mikä auttaa tarjoamaan vierailijoille paremman käyttökokemuksen.
Save settings
Cookies settings