Hollo-instituutin tausta

Hollo-Instituutti on taideyliopistojen pedagogisten laitosten yhteistyöstä syntynyt yhteenliittymä, johon kuuluu myös tiedeyliopistojen taidekasvatuksen yksiköitä. Tavoitteena on, että Hollo-Instituutti edistää taiteiden pedagogista tutkimusta sekä vahvistaa taidepedagogiikan yhteiskunnallista vaikuttavuutta. Instituutti toimii tällä hetkellä verkostona. Sen aloitusseminaari pidettiin maaliskuussa 2009 Kiasmassa, jolloin Hollo-Instuutti myös julkistettiin.

Taide yhteiskunnassa

Taiteen yhteiskunnallista merkitystä ja sen arvoa ihmisyhteisöille voidaan tarkastella monesta näkökulmasta, kuten kulttuurin uudistamisen, hyvinvoinnin ja luovuuden kehittämisen, innovatiivisen toiminnan tai taloudellisen tuottavuuden näkökulmista. Kun taide ulottuu arkeen ja jalkautuu taideinstituutioista kaikkialle yhteiskuntaan ja koulutuksen kaikille tasoille, sen merkitys yhteiskunnallisen todellisuuden tulkitsemisessa ja yhteisöjen rakentamisessa heijastuu laajalle.

Nopeasti muuttuvassa ja yhä monimutkaisemmassa nykymaailmassa kyky muuntautua ja ajatella luovasti on tärkeä voimavara lähes kaikilla aloilla. Erityisen tärkeää taiteen avaama mahdollisuus nähdä todellisuus erilaisista näkökulmista on lapsille ja nuorille, sekä heidän kanssaan työskenteleville kasvattajille ja opettajille. Taide mahdollistaa elämänikäisen oppimisen ja kokemusmaailman rikastamisen myös sellaisissa yhteisöissä, joissa taiteen läsnäolo on ollut marginaalinen, kuten hoitolaitoksissa ja sosiaalisissa instituutioissa. Taiteen mahdollisuudet tukea ihmisarvoista elämää, terveyttä ja hyvinvointia ovat lähes mittaamattomat.

Luovuus ja hyvinvointi toteutuvat parhaiten yhteiskunnassa, joka suo mahdollisuuksia ja tilaa vaihtoehtoisille, uusille ja innovatiivisille toiminta- ja ajattelutavoille. Taidepedagogiikka on monialainen tiedonala, joka tutkii taiteellisen tiedon muodostumista ja sen soveltamista toimintaan. Siksi taiteen ja taidepedagogiikan elinvoimaisuus yliopistojen tiedonaloina ja dynaamisesti kehittyvinä koulutusväylinä on tärkeää turvata yliopistouudistuksen yhteydessä.

Hollo-instituutti – ”Taide pitää elävänä”

Hollo-instituutti on asiantuntijoiden muodostama yhteistyöverkosto, joka harjoittaa, edistää ja uudistaa taiteiden pedagogista tutkimusta ja opetusta. Se rakentaa monialaista, taiteelliseen ja pedagogiseen tietoon, taitoon ja kokemukseen perustuvaa kansainvälisesti merkittävää tutkimusyhteistyötä sekä edistää tutkimukseen perustuvaa opetusta. Instituutti vahvistaa taiteiden pedagogiikan yhteiskunnallista vaikuttavuutta.

Hollo Instituutissa tutkijat ja taiteilijat etsivät välineitä, joilla jokainen saadaan taiteen piiriin, oppimaan taiteen keinoin ja kohtaamaan maailma taiteen avoimessa tilassa. Taiteelliset oppimisen menetelmät ovat sekä vanhaa että uutta tietoa. Ne tekevät oivaltamisen hauskemmaksi, vakuuttavammaksi ja välittömämmäksi, on sitten kyse koulusta, kerhosta tai yliopistosta, tiedosta tai taidosta.

Hollo-instituutin piiriin kuuluu tutkijoita ja professoreita Kuvataideakatemiasta, Sibelius-Akatemiasta, Taideteollisesta korkeakoulusta ja Teatterikorkeakoulusta. Lisäksi mukana ovat Jyväskylän yliopiston taidekasvatuksen ja musiikkikasvatuksen, Oulun yliopiston musiikkikasvatuksen sekä Lapin yliopiston kuvataidekasvatuksen tiedonalat. Hollo-instituutti kokoaa ainutlaatuisella tavalla maamme taidepedagogiikan asiantuntemuksen tiedonalan kehittämiseksi.

Kuka oli J. A. Hollo?

Juho August Hollo (1895–1967) oli suomalaisen kulttuurielämän vaikuttaja, joka toimi Helsingin yliopiston kasvatus- ja opetusopin professorina vuosina 1930–1954. Sitä ennen hän oli toiminut kirjallisuuskriitikkona, tehnyt lukuisia opintomatkoja Ranskaan, Sveitsiin ja Saksaan, ja väitellyt filosofian tohtoriksi vuonna 1919.

J.A. Hollo on taideaineiden kannalta tärkeä suomalainen vaikuttaja, jonka lausumat ovat monessa kohdin radikaalimpia ja vaativampia kuin kansainvälisten tutkijoiden. Hollo näki kasvatuksen taidon olevan riippuvainen nuoren maailman tunnistamisesta, sen kehollisen epävalmiuden ymmärtämisestä ja siihen olennaisesti kuuluvan ehdottomuuden ja nopeiden vaihteluiden hyväksymisestä. Taiteiden opettaminen pystyy vastaamaan hyvin nopeatempoiseen ja itseä koettelevaan nuoren maailmaan. Hollo piti tärkeänä, että käsien käyttäminen, kehon harjaannuttaminen ja kokonaan uuden synnyttäminen oman toiminnan kautta sisältyy koulussa kaikkiin oppiaineisiin.

Hänen ajatteluunsa liittyvät sellaiset ilmaisut kuin kasvatus taiteeseen ja taiteen avulla kasvaminen samaten kuin kasvamaan saattaminen. Mielikuvitus on hänen yksi keskeinen teemansa, jota hän toi esiin teoksessaan Mielikuvitus ja sen kasvattaminen. Taidekasvatuksen kannalta hänen tärkeitä teoksiaan ovat myös Kasvatuksen maailma, Kasvatuksen teoria sekä Itsekasvatus ja elämisen taito.

Juho August Hollo
Käytämme sivustollamme evästeitä. Valitsemalla Accept / Hyväksy kaikki hyväksyt kaikkien evästeiden käytön. Voit kuitenkin käydä evästeasetuksissa valitsemassa, mitä evästeitä sallit käytettävän. View more
Cookies settings
Accept
Privacy & Cookie policy
Privacy & Cookies policy
Cookie name Active

Suomen Taidekasvatuksen Tutkimusseura

Verkkosivustomme osoite on: http://www.hollo-instituutti.fi. Käytämme sivustollamme evästeitä. Valitsemalla \"Hyväksy kaikki\" hyväksyt kaikkien evästeiden käytön. Voit kuitenkin käydä evästeasetuksissa valitsemassa, mitä evästeitä sallit käytettävän. Yksityisyyden suoja Tämä verkkosivusto käyttää evästeitä parantamaan kokemustasi selatessasi verkkosivustoa. Näistä evästeistä tarpeelliseksi luokitellut evästeet tallennetaan selaimeesi, koska ne ovat välttämättömiä verkkosivuston perustoimintojen toiminnalle. Käytämme myös kolmannen osapuolen evästeitä, jotka auttavat meitä analysoimaan ja ymmärtämään, miten käytät tätä verkkosivustoa. Nämä evästeet tallennetaan selaimeesi vain suostumuksellasi. Sinulla on myös mahdollisuus kieltäytyä näistä evästeistä. Joidenkin evästeiden käytöstä kieltäytyminen voi kuitenkin vaikuttaa selauskokemukseesi. Välttämättömät Tarvittavat evästeet ovat ehdottoman välttämättömiä, jotta verkkosivusto toimii oikein. Tähän luokkaan kuuluvat vain evästeet, jotka takaavat verkkosivuston perustoiminnot ja turvaominaisuudet. Nämä evästeet eivät tallenna mitään henkilökohtaisia tietoja. Ei-välttämättömät Evästeitä, jotka eivät välttämättä ole välttämättömiä verkkosivuston toiminnalle ja joita käytetään nimenomaan käyttäjien henkilökohtaisten tietojen keräämiseen analytiikan, mainosten tai muun upotetun sisällön kautta, kutsutaan tarpeettomiksi evästeiksi. Käyttäjän suostumus on pakollinen ennen näiden evästeiden suorittamista verkkosivustollasi. Analyyttiset evästeet Analyyttisiä evästeitä käytetään ymmärtämään, miten kävijät ovat vuorovaikutuksessa verkkosivuston kanssa. Nämä evästeet auttavat tarjoamaan tietoa kävijöiden lukumäärästä, poistumisprosentista, liikenteen lähteestä jne. Mainosevästeet Mainosevästeitä käytetään tarjoamaan kävijöille osuvia mainoksia ja markkinointikampanjoita. Nämä evästeet seuraavat kävijöitä eri verkkosivustoilla ja keräävät tietoja räätälöityjen mainosten tarjoamiseksi. Suorituskyky Suorituskykyevästeitä käytetään verkkosivuston tärkeimpien suorituskykyindeksien ymmärtämiseen ja analysointiin, mikä auttaa tarjoamaan vierailijoille paremman käyttökokemuksen.
Save settings
Cookies settings