Hollo-Instituutin seminaari  

 

Perjantaina 19.4.2013 klo 12 – 16

Ateneum-sali Kaivokatu 2 Helsinki

 

 

Seminaariin on vapaa pääsy, mutta edellyttää ilmoittautumista täällä

 

Taide ja yliopisto – tietämisen tavat ja hierarkiat?

 

Taide kuuluu yliopistoon - mutta miten? Arkikäsityksissä taide liitetään usein yksityiseen elämänalueeseen, tunteisiin ja tunneilmaisuun. Tiedeyliopistoissa tehtävä tutkimus ja tieteellinen tieto puolestaan ankkuroituvat analyyttiseen ajatteluun ja objektiiviseen maailmasuhteeseen. Länsimaiseen kulttuuriin juurtuneet sitkeät vastakkainasettelut taiteen ja tieteen sekä tunteen ja järjen välillä kaventavat mahdollisuuksiamme tavoittaa ilmiöiden monimielisyys, monitahoisuus ja kompleksisuus.

 

Hollo-Instituutin järjestämässä iltapäiväseminaarissa kysymme mikä on taiteen tehtävä tiedon tuottamisessa, opettamisessa ja opiskelussa, erityisesti yliopistoissa? Tarkastelemme taiteen ja tiedon suhdetta laajempana kuin yksinomaan taiteeseen kohdistuvana tutkimuksena tai taiteilijoiden koulutuksena. Kysymme miten ihmisen perusolemukseen kuuluva aistinen todellisuuden jäsentäminen ja mielikuvat auttavat myös käsitteellisen ja analyyttisen tiedon tuottamisessa ja ymmärtämisessä? Miten taide ja tiede kietoutuvat toisiinsa?

 

Seminaarin tavoitteena on tarkastella taiteen ja tiedon suhdetta monesta näkökulmasta – avoimesti, kriittisesti, ennakkoluulottomasti.

 

12.00 Seminaarin avaus: puheenjohtaja, professori Pauline von Bondsdorff

Alustukset

Professori Laura Kolbe (Helsingin yliopisto): ’Tiede ja tutkimus taiteena’

FT, Dosentti Kirsi Peltonen (Aalto-yliopisto): 'Matematiikan ja taiteen mielikuvat'

FT, äänitutkimusmatkailija Taina Riikonen (Taideyliopisto): ’Aistittu tieto, teoretisoitu kosketus – aistisen todellisuuden (monet) sijainnit taideyliopistorihmastoissa’

14.00 Tauko  

14.30          Kommenttipuheenvuorot

                   Opiskelija Otso Helenius (Aalto-yliopisto): ’Miksi taidetta?’

                   Opiskelijat Seidi Haarla, Katariina Nyberg, Henna Tanskanen, (Taideyliopisto) ja Hanna Gullichsen (Helsingin yliopisto) sekä Taiteen tohtori Lea Kantonen: ’Taiteeksi tarinoitu yliopisto’

16.00 Seminaari päättyy

 

 Hollo-instituutin tutkimussymposium 2013 suomi.pdf

 Hollo Institute Research Symposium 2013 CFP.pdf